Mô tả

Đầu Dây Móc Nam Châm

 

Dùng để chuyển đổi từ đầu Dây Móc sang đầu Nam Châm sử dụng Dây Nam Châm