Sản Phẩm - Thun Eikon ràng máy xăm

Thun Eikon ràng máy xăm

20,000

Danh mục:
Xem giỏ hàng

Mô tả

Thun máy xăm Eikon

cao su tu nhiên , không cần gấp lại khi buộc máy .  lực ghi chuẩn cho tất cả máy xăm trên thế giới .

bich 20 cái .