Tê Super Juice 3

0 out of 5

  • Gây tê trước và trong khi xăm
  • Gây tê vùng da trong thời gian 1 giờ
  • Thể tích: 7ml
  • Thành phần:  Lidocaine HCI 4%, Tetracaine HCI 2%, Benzocaine 12%
Availability: Cho phép đặt hàng trước Danh mục: , , ,