Mô tả

Mô Tả Sản Phẩm : 

Tay nắm được thiết kế để dùng cho kim đạn

Và có thể thay thế cho tay nắm cheyenne

Tay nắm được lam từ nhôm máy bay

Tay nắm được tặng kèm theo 2 ti

1 cây dài 9cm

1 cây dài 10cm

Dễ dàng sử dụng cho máy thường