Sản Phẩm - Snakeking Clip Cord [HÀNG THANH LÝ]

Snakeking Clip Cord [HÀNG THANH LÝ]

0 out of 5

250,000

  • Độ dài tùy chỉnh: 0,4m – 1,8m
  • Tránh rối dây
  • Được trang bị nam châm để cố định trên bề mặt kim loại
  • Đế gắn có thể được gỡ bỏ để sử dụng trên các bề mặt phi kim loại
  • Sản xuất tại Đức
Danh mục:

Mô tả

  • Độ dài tùy chỉnh: 0,4m – 1,8m
  • Tránh rối dây
  • Được trang bị nam châm để cố định trên bề mặt kim loại
  • Đế gắn có thể được gỡ bỏ để sử dụng trên các bề mặt phi kim loại
  • Sản xuất tại Đức