Mô tả

Sunskin tattoo machine

Small – V Iron

Mỗi máy đều có thể  set up liner , shader .

  • khi mua sản phẩm xin vui  lòng điền vào ghi chú chức năng máy mà bạn cần .
    máy liner sẽ có coil  là 10 vòng.
    máy shader và color sẽ có coil  là 12 vòng .độ bền của sunskin machine là đứng nhất . sau vài năm sử dụng bạn chỉ cần thay thế các phụ kiện hao mòn , ngoài ra may van hoat động nhu lúc mới mua .