Mô tả

MÔ TẢ SẢN PHẨM :

USE : 7-9 VOL

LINER : 130-135 HZ

DUTY : 50-55

AMPS : 6.0 0N 9 VOL