Mô tả

Kim được làm theo tiêu  chuẩn của  tattoo shop và tiêu chuẩn quốc tế

Diameter 0.35mm { đường kính cua từng cây kim }

4.5mm x – long taper { độ dài của kim }