Hot

Mực Chuyên Đánh Bóng – Killer Silver – Gray-Wash Set 1oz

1,670,000

Xem giỏ hàng

Mô tả

Killer Silver 100% – 1oz (30ml)
PITCH BLACK PERFECTION

Killer Silver 60% – 1oz (30ml)
DEEP MIDNIGHT GRAY

Killer Silver 40% – 1oz (30ml)
CHARCOAL GRAY

Killer Silver 25% – 1oz (30ml)
SILVER DARKNESS

Killer Silver 12% – 1oz (30ml)
STEEL GRAY SILVER

Killer Silver 6% – 1oz (30ml)
SILVER SOFTNESS

Killer Silver WHITE – 1oz (30ml)
HIGHLIGHT WHITE