Mô tả

Sản phẩm không bao gồm vận chuyển .

Là ph kin h tr cho bn trong quá trình xăm hình.

Tin li, an toàn, d s dng.

   Hình ảnh thực tế
11745944_478054272370366_2728426105987908951_n

11753751_720822674690912_118252263_n11753751_720822674690912_118252263_n

11745944_478054272370366_2728426105987908951_n