Mô tả

Kết nối góc 90 độ giờ đây đã xuất hiện. Dây silicon giảm tình trạng rối dây.

Dây 8ft, giắc cắm 1/4”