Mô tả

Dây ngắn Cheyenne được chia ra 2 loại 
sử dụng cho Hawk pen

sử dụng cho spirit & thunder