Sản Phẩm - Nguồn điện Critical CX1-G2

Mô tả

 

  • Đảm bảo dòng điện ra chính xác và ổn định trong biên độ từ 0 – 18 V
  • Tránh đoản mạch
  • Độ phân giải điều chỉnh 0,1 volt
  • Có 1 bàn đạp không dây được tích hợp sẵn với biến
  • Dòng điện đầu vào 110-240vol 50 / 60hz
  • Nhận clip cord 1/4″ và ke761t nối bàn đạp chân
  • Bảo hành 2 năm theo quy định của nhà sản xuất.
  • Click here for product comparison
  • Click here for additional mounting options
  • mounting