Sản Phẩm - AOKI COIL – Pro Kit

-19%

AOKI COIL – Pro Kit

0 out of 5

16,580,000 13,500,000

Add to Wishlist

Mô tả

 • CRITICAL CX1-G2 x 1 
 • DÂY MÓC AVA x 1
 • BÀN ĐẠP XÁM x 1 
 • GIẤY SCAN TAY SPIRITS x 5 
 • NƯỚC SCAN SƠN ÉN 2 OZ x 1
 • VIẾT SCAN SQUIDSTER x 1
 • EST TRIBAL BLACK x 1
 • EST WHITE x 1
 • EST GREEN x 1
 • EST BLUE x 1
 • EST RED x 1
 • EST MAGENTA x 1
 • EST YELLOW x 1
 • NƯỚC PHA MÀU SƠN ÉN 2OZ x 1
 • VASENLINE SWALLOW WAX 350GR x 1
 • BLUE SOAP 1OZ x 1
 • GÓI VITAMIN A&D x 1
 • SÁCH HÌNH XĂM MẪU x 1
 • DA SILICONE A4 x 1
 • BỘ LỤC GIÁC x 1
 • CHUM MỰC 10 x BỊCH 100 CÁI
 • CHUM MỰC 13 x BỊCH 100 CÁI
 • CHUM MỰC 20 x BỊCH 100 CÁI
 • BỌC TAY NẮM MEMORY FOAM x 1
 • AOKI MACHINE x 2
 • TAY NẮM VẶN x 2
 • 6 HỘP KIM + MŨI